Молоді вчителі та їх наставники

Панькова Н. С. –  вчитель математики

 

Лізунова О. К. – вчитель польської мови

 

Духаніна Я. Ф. – вчитель англійської мови

 

Кузьменко В. А. – вчителя математики

 

Потаскалов В. В. – керівник гуртка

 

Новосьолов О. К. – вчитель фізичної культури

 

Ненхо Т. П. – вчитель математики

 

Мірошник В. Є. – вчитель англійської мови, голова МК

 

Коваленко Т. А – вчитель англійської мови

 

Ненхо Т. П. – вчитель математики

 

Кученьова Т. В. – вчитель інформатики

 

Томченко Н. П – вчитель хімії та біології, голова МК

Робота наставника з молодими вчителями

Одним із провідних завдань науково-методичної діяльності Ліцею стає забезпечення необхідних умов для творчої діяльності молодих педагогів, надання їм допомоги у проходженні ступенів становлення й розвитку системи роботи.

Для того, щоб учитель зміг утілити свої професійні задуми, необхідні спеціальні знання. Очевидно, що певне коло знань молодий учитель отримує, ще навчаючись у вищому навчальному закладі. А доповнювати й поглиблювати одержані знання він має в безпосередній роботі у школі. Тож шлях до самовдосконалення лежить через ознайомлення з провідними педагогічними ідеями, одержання інформації через наукові видання. Натомість молодий педагог не завжди готовий прийняти та практично реалізувати всі нововведення в сучасній школі.

Успішна педагогічна діяльність молодого фахівця залежить не лише від його професійної підготовки та особистих якостей, а й від того, в який колектив він потрапить, які умови будуть йому створені, яку методичну допомогу йому надаватимуть для того, щоб він міг розвивати ініціативність, творче начало.

«Справжнім учителем-вихователем можна стати після кількох років роботи в хорошому творчому педагогічному колективі», - писав А. С. Макаренко.

Здебільшого випускники педагогічних ВНЗ мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, ведення шкільної документації, у роботі з батьками. Молоді вчителі - це майбутнє школи, держави. Дуже важливо, що би творчий досвід, сміливість у пошуках нових технологій молодий фахівець здобув саме в перші роки своєї педагогічної діяльності, а наставники повинні не дати згаснути вогню бажання, не допустити сумнівів у правильності вибраної професії. Байдужість адміністрації, легковажне ставлення старшого колеги до свого доручення можуть призвести до втрати можливості творчого зростання молодого вчителя.

 

Щоб не допустити вищезазначеного негативного факту, адміністрація нашого Ліцею велику увагу приділяє на перший погляд дрібниці - зустрічі молодого педагога: лагідна посмішка директора, доброзичливі погляди вчителів, які свідчать, що кожен з них у будь-який момент може надати допомогу, щиру пораду, підтримку.