Молоді вчителі та їх наставники

Ліцей «ПРЕСТИЖ»

 

НАКАЗ

 

14.09.2018 р.

 

Про організацію роботи з

малодосвідченими вчителями у

2018-2019 н. р.

 

З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з малодосвідченими вчителями, надання їм психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної допомоги

 

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити належні умови для роботи малодосвідчених вчителів, які розпочали працювати в Ліцеї.

2. Для активізації роботи та з метою підвищення кваліфікації малодосвідчених вчителів заступнику директора з науково-методичної роботи Волошену О. Л.:

2.1.Скласти загальний річний план роботи Школи малодосвідченого вчителя та затвердити його на методичній раді.

3. Закріпити за малодосвідченими вчителями вчителів наставників:

Кузьменко В. А. – вчителя математики Науменко А. А.,

Потаскалов В. В.:

·        вчителя інформатики Кученьову Т. В.

·        класного керівника Дворнік А. В.

Безверха А. О. – вчителя математики Панькову Н. С.,

Вібла А. С. – керівник ШПД Дворнік А. В.,

Лізунова О. К. – класного керівника Кученьову Т. В.

4.      Вчителям-наставникам розробити для малодосвідчених вчителів індивідуальний план роботи та завдання з урахуванням методичної та теоретичної фахової підготовки.

5.      Для підведення підсумків роботи вчителів-наставників з малодосвідченими вчителями заслухати інформацію на засіданні методичної ради та звітуватись під час проведення декади педагогічної майстерності.

6.      Заступнику директора з науково-методичної роботи Волошену О. Л. забезпечити контроль за змістом роботи з малодосвідченими вчителями.

 

 

Директор                                                           В. Турчина

Робота наставника з молодими вчителями

Одним із провідних завдань науково-методичної діяльності Ліцею стає забезпечення необхідних умов для творчої діяльності молодих педагогів, надання їм допомоги у проходженні ступенів становлення й розвитку системи роботи.

Для того, щоб учитель зміг утілити свої професійні задуми, необхідні спеціальні знання. Очевидно, що певне коло знань молодий учитель отримує, ще навчаючись у вищому навчальному закладі. А доповнювати й поглиблювати одержані знання він має в безпосередній роботі у школі. Тож шлях до самовдосконалення лежить через ознайомлення з провідними педагогічними ідеями, одержання інформації через наукові видання. Натомість молодий педагог не завжди готовий прийняти та практично реалізувати всі нововведення в сучасній школі.

Успішна педагогічна діяльність молодого фахівця залежить не лише від його професійної підготовки та особистих якостей, а й від того, в який колектив він потрапить, які умови будуть йому створені, яку методичну допомогу йому надаватимуть для того, щоб він міг розвивати ініціативність, творче начало.

«Справжнім учителем-вихователем можна стати після кількох років роботи в хорошому творчому педагогічному колективі», - писав А. С. Макаренко.

Здебільшого випускники педагогічних ВНЗ мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, ведення шкільної документації, у роботі з батьками. Молоді вчителі - це майбутнє школи, держави. Дуже важливо, що би творчий досвід, сміливість у пошуках нових технологій молодий фахівець здобув саме в перші роки своєї педагогічної діяльності, а наставники повинні не дати згаснути вогню бажання, не допустити сумнівів у правильності вибраної професії. Байдужість адміністрації, легковажне ставлення старшого колеги до свого доручення можуть призвести до втрати можливості творчого зростання молодого вчителя.

 

Щоб не допустити вищезазначеного негативного факту, адміністрація нашого Ліцею велику увагу приділяє на перший погляд дрібниці - зустрічі молодого педагога: лагідна посмішка директора, доброзичливі погляди вчителів, які свідчать, що кожен з них у будь-який момент може надати допомогу, щиру пораду, підтримку.